Chi tiết phòng

Phòng dành cho 1 khách. Phòng này không chứa giường phụ. Không có cửa sổ trong phòng này.
Số lượng khách tối đa 1
Loại giường 1 giường đơn
Kích thước phòng 16 m²

Tiện nghi